“Park Holding A.Ş. İş sağlığı ve Güvenliği Politikası” belgesini görüntülemek için tıklayın

“Önce İnsan” ve “Güvenli Üretim” mesajlarının vurgulandığı PARK HOLDİNG A.Ş. 2. OLAĞAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) ZİRVESİ, 7-8 Mayıs 2015’te Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Organize edilen İSG Zirveleri ile İSG Profesyonellerimizi Holding Yönetimiyle buluşturarak sahadaki İSG gereksinimlerinin daha hızlı çözümlenmesini sağlamak ve böylece en değerli kaynağımız olan çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini korumak için Holding genelinde etkin bir İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kültürü ve performansı oluşturmak amaçlanıyor. Zirvede, Üst Yönetimin İSG hedeflerindeki kararlılığı da bir kez daha vurgulanıyor.

“Ciner Grubu Çevre Politikası” belgesini görüntülemek için tıklayın.

Ciner Grubu Enerji Ve Madencilik Bölümü şirketlerinden olan Silopi Elektrik Üretim A.Ş.’nin Çevre Mevzuatı kapsamındaki faaliyetleri, Ankara Merkez Ofisimizde bir Çevre Koordinatörü ve dört Çevre Mühendisi, ayrıca işletmemizin bulunduğu alanda beş Çevre Mühendisi tarafınca kontrol edilmektedir.

İzin ve Ruhsatlarımız

 1. Silopi Elektrik Üretim A.Ş. Tehlikesiz Atık Düzenli Depolama ÇED Olumlu Belgesi’ni görmek için tıklayın
 2. Silopi Elektrik Üretim A.Ş. EPDK Lisans Belgesi’ni görüntülemek için tıklayın
 3. Silopi Termik Santrali, Asfaltit Madeni ve Kireçtaşı Ocağı projesi ÇED Olumlu Belgesi’ni görüntülemek için tıklayın
 4. Silopi Elektrik Üretim A.Ş. II ve III. Üniteler ÇED Olumlu Belgesi ‘ni görüntülemek için tıklayın
 5. Silopi Elektrik Üretim A.Ş. Çevre İzin Belgesi’ni görüntülemek için tıklayın
 6. Silopi Elektrik Üretim Anonim Şirketi Çevre İzin ve Lisans Belgesi’ni görüntülemek için tıklayın
 7. Silopi Elektrik Üretim A.Ş. Asfaltit Sahası Çevre İzin Belgesi’ni görüntülemek için tıklayın
 8. Silopi Elektrik Üretim A.Ş.( IR.68344 Kireçtaşı Üretimi) Çevre İzin Belgesi’ni görüntülemek için tıklayın
 9. Silopi Elektrik Üretim A.Ş. Akışkan Yataklı Termik Santral İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Belgesi’nigörüntülemek için tıklayın
 10. Silopi Elektrik Üretim A.Ş. Kireç Taşı Maden Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Belgesi’ni görüntülemek için tıklayın
 11. Silopi Elektrik Üretim A.Ş. Asfaltit Maden Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Belgesi’ni görüntülemek için tıklayın