okullaren

husnuciner1978 yıllarında temelleri atılan grubumuz faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde liderliği hedef edinmiş ve bunu başarmıştır. Ciner Grubu vizyon ve misyonları doğrultusunda Ülkemizin ekonomik yapısına, Sosyal ve Kültürel yaşantısına katkısını süreklilik haline getirmeyi kendisine görev edinmiştir. Bu kapsamda tamamen gönüllü olarak icra edilen “50.000 istihdam 50 eğitim kurumu” projesini uygulamaya koymuş bulunmaktayız.

Günümüze kadar geçen süreç içerisinde “50050” ismini verdiğimiz hedefimiz neticesinde 13 modern eğitim kurumu inşa ederek Milli Eğitim Bakanlığı’na devrini gerçekleştirmiş olup ayrıca 10 bin kişiyi istihdam etmekteyiz.

Grubumuz; yeni projeler ve fikirler doğrultusunda yapılacak modern eğitim kurumları ve çalışan istihdamındaki hedeflerine ulaşmak için 2023 yılına kadar daha da ilerlemiş olacaktır.