1. Ünite Baca


2-3. Ünite Baca
Parametreler Toz SO2 NOx CO
Birim mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
Baca Gazı
Emisyon Değerleri
(% 6 hacimsel O2)
12 128 147 132
Ölçüm Tarihi  04.05.2017
Sınır Değer * 30 200 200 200
*Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”, Ek-5 A) 1.3.1 Katı Yakıtlar İçin Emisyon Sınırları